Včely a včelaření


Jest zajisté smutným úkazem, vidíme-li, kterak lidé, a to nejen ti, kteří jsou odkázáni svým zaměstnáním více na domov, ale i oni, již takřka v samém srdci přírody žijí, si jí buď jen málo všímají, anebo ji docela opomíjejí. A přece nemůže býti nic zajímavějšího, nic krásnějšího než rozuměti tomu, čím promlouvá ke člověku svými tvory božská příroda! Všickni tvorové nejsou ovšem vyvoleni k tomu, aby slovy stejně srozumitelnými, stejně zajímavými a poučlivými na lid působili. Mezi ony "vyvolené" náleží bez odporu na prvém místě včely, které byly a budou po všecky věky symbolem pořádku, pracovitosti, svornosti, statečnosti, obětovné pečlivosti, příchylnosti a lásky rodinné i panovničí. Kdo nepředpojatě a s láskou pozoruje tento neúnavný hmyz, nalezne v jeho životě tolik poučného a zábavného - tolik nevinné radosti, jako snad nikde jinde.

Z knihy: " Ze života včel a včelařů" autora Josefa Křemene z r. 1914