Včelařské zajímavosti


Matka

Hmotnost: 180-260 mg

Délka: 20 - 25 mm

Matkou se stane včela, která je vylíhlá z oplozeného vajíčka a krmena mateří kašičkou, bohatou na živiny.

Líhne se 16. den od položení vajíčka

Její úkolem je kladení vajíček - je schopna položit denně až 2500 vajíček, čímž ze sebe vydá více než činí její hmotnost.

Vylučuje mateří feromon (hormon, který působí na ostatní složky včelstva - soudržnost včelstva, brání rozvoji vaječníků dělnic a stavbě nouzových matečníků, působí přitažlivě na říjné trubce atd.).

V prvních dvou rocích života je intenzita kladení vajíček největší.

 • Nemá orgány ke sběru medu ani hltanové žlázy (zakrnělé), musí být krmena včelami.

Matky se páří zpravidla jen v období před začátkem kladení, nejčastěji ve věku 5-8 dnů po vylíhnutí. Děje se tak na trubčím shromaždišti (vyvýšené místo 10-30 m nad zemí) průměrně s 8-15 trubci.

Kvalita matky je posuzována podle intenzity kladení a souvislosti zakladené plochy.

 • Staré nebo málo kladoucí matky je nutno vyměnit.
 • Podle původu rozeznáváme matky rojové, z tiché výměny, náhradní, chovné.

Dělnice

Hmotnost: cca 100 mg

Délka: 12-14 mm

Je včelí samice se zakrnělými pohlavními orgány, takže nemůže být oplodněna.

 • Pokud není ve včelstvu matka, může klást neoplozená vajíčka, říká se jí trubčice.
 • 10 000 včel váží cca 1 kg.
 • Vyvíjí se dokonalou proměnou: vajíčko-larva-předkukla-kukla-včela.
 • Líhne se 21. den od položení vajíčka.

Dělba práce ve včelstvu je vzhledem k tělesnému vývoji instinktivně řízena. Najdeme zde: čističky- čistí buňky, krmičky- krmí 4denní a starší plod medem, pylem a vodou, kojičky- krmí nejmladší plod a matku krmnou kašičkou, stavitelky- zpracovávají výměšek voskotvorných žláz a staví plásty, strážkyně - chrání česno a orientačně se zalétává, létavky- nosí do úlu vodu, pyl, nektar a medovici.

 • V době intenzivní činnosti žije 6 - 8 týdnů.
 • Na podzim zůstává bez činnosti a přežívá 8 - 9 měsíců.
 • Předává ostatním včelám informace o zdroji potravy specifickými pohyby, tanečky.

Komunikuje pomocí feromonů: pohlavní - mateří látka láká říjné trubce, působí na potlačení vaječníků dělnic, poplašný - vyvolává útočnost, značkovací - značkování česna aby nebloudily, značkování nalezeného zdroje snůšky, shromažďovací - feromon matky vytváří soudržnost a chod včelstva, povrchový - vonné látky po poznávání sounáležitosti, plodu - stimulace přínosu pylu a nektaru do úlu

Trubec

Hmotnost: cca 250 mg

Délka: 15-17 mm

Trubec je dokonalý sameček včely medonosné. Vzniká z neoplozeného vajíčka.

V normálním včelstvu bývá obvykle 500-3000 trubců. Nemají žihadlo. Jejich úkolem je oplodnit matku na trubčím shromaždišti. Jakmile ustane snůška (na konci produkčního období) jsou trubci vyháněni z úlu. Ve zdravém včelstvu s matkou se přes zimu trubci nevyskytují.

Líhne se 24. den od položení vajíčka. Po 8.-15. dnu jsou říjní a vyletují 3-5x denně na snubní lety. Po oplození matky padá trubec mrtev na zem.

 • Žije 5-6 týdnů.

Perličky naší Včeličky

 • včela mává křídly rychlostí 180ti mávnutí za vteřinu
 • jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu
 • k nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj život
 • k nasbírání 0,5 kg medu včely nalétají více jak 57.000 km což je více jak jedenkrát kolem světa
 • k nasbírání 0,5 kg medu včely navštíví přibližně dva miliony květin
 • k nasbírání 0,5 kg medu musí včela vyletět asi 1600x z úlu a při každé cestě nalétá více jak 10 km
 • k nasbírání 1 kg medu včely naletí vzdálenost rovnající se cestě čtyřikrát kolem země
 • včely jednoho úlu navštíví denně přes 225.000 květin- jedna včela navštíví až několik tisíc květin
 • včely spotřebují asi 3,5 kg medu k získání 0,5 kg včelího vosku
 • průměrný roj (úl) se skládá z jedné matky, která v období snůšky pokládá až 2500 vajíček denně; z přibližně 50.000 nebo více dělnic, které obstarávají všechnu práci a z několika set trubců.
 • matka se při oplodnění spojí až se 17ti trubci v průběhu jedno až dvoudenního letu z úlu

 • matka si při svém matečním letu uschová sperma trubců na celý svůj život a z této zásoby poté čerpá.

 • matka uskuteční mateční let pouze jednou nebo dvakrát za život
 • v průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest týdnů, tři týdny stráví prací v úle a tři týdny sbíráním nektaru a pylu
 • hltanová žláza dělnic produkuje mateří kašičku a je nejdokonaleji vyvinuta u úlových včel do 14ti dnů věku
 • kusadlová žláza vylučuje u matky tzv. mateří látku, tj. feromon matky; dělnice sekret přidávají do krmné kaše pro larvy a využívají je k rozpuštění vosku a propolisu při jejich zpracování
 • sekret pyskové žlázy včely používají při vlhčení pylu a formování rousky, k rozmáčení tuhé potravy
 • jedovou žlázu mají pouze dělnice a matka; nejvíce jedu mají včely ve třetím týdnu života
 • voskové žlázy se nacházejí na zadečku dělnic; nejvíce vosku je vylučováno v období od 9.-18. dne života včely
 • vonná (Nasonova) žláza - jde o značkovací feromon; sekret je vylučován při orientaci roje, na česnech apod.
 • žlázy výkalového váčku - výměšky konzervují nahromaděné zbytky nestrávené potravy za celé zimní období ve výkalovém vaku