Včelařův rok


Leden

 • včely potřebují ze všeho nejvíce klid
 • pravidelně dohlížíme, aby se neucpala česna mokrým sněhem nebo včelími mrtvolkami
 • poslechem se ujistíme, že včelstva vydávají tichý a rovnoměrný šum
 • od včelstev odebíráme měl na vyšetření varroázy

Únor

 • třídíme plásty - ty nejstarší vyvařujeme na vosk
 • včelaři, kteří chovají matky na prodej, vyšetřují si včelstva na nosematózu a akarapidozu (odeberou 30 mrtvolek)
 • odebíráme vzorky měli na vyšetření moru včelího plodu
 • při očekávaném oteplení zbavíme prostor před úly sněhu

Březen

 • odstraníme z česen zábrany proti hlodavcům
 • po prvních proletech včelstev prohlédneme úlová dna, z podezřelých včelstev zašleme vzorky na rozbor
 • uděláme hlavní jarní prohlídku včelstev ve dnech, kdy teplota ve stínu je vyšší než 10OC
 • spojíme slabá, bezmatečná (avšak zdravá) včelstva
 • zjistíme stav a kvalitu zásob, v případě potřeby je doplníme plásty s medem a pylem
 • u nástavkových úlů vyměníme dna

Duben

 • pokud jsme tak už neučinili, připravíme na slunném místě venkovní napajedlo
 • podle potřeby ještě doplňujeme glycidové a pylové zásoby
 • odstraníme neobsednuté plásty
 • podle síly včelstva rozšiřujeme plodiště soušemi
 • drátkujeme rámky a zatavujeme mezistěny
 • začíná-li snůška a projeví-li se stavební pud, můžeme plodiště rozšířit mezistěnami

Květen

 • rozšířením česna vytvoříme dobrou ventilaci úlů
 • vkládáním mezistěn a stavebních rámků rozšiřujeme včelstva a zabraňujeme rojení
 • přebytečné pylové plásty včelstvům odebereme a uschováme
 • 10 až 14 dnů před očekávanou hlavní snůškou vložíme mateří mřížku mezi plodiště a medník

Červen

 • pokračujeme v chovu matek
 • vyměníme staré a nevýkonné matky
 • podporujeme včelstva, aby co nejvíce stavěla
 • trubčí plásty 2. a 3. generace vyřezáváme a tím je využíváme jako lapače roztočů varroa
 • pokračujeme ve tvorbě oddělků

Červenec

 • připravíme se na medobraní
 • nikdy nevytáčíme nezralý med
 • tvoříme smetence
 • z plodiště vyjmeme nedostavěné mezistěny, panenské souše a černé plásty
 • podle potřeby léčíme včelstva kyselinou mravenčí
 • začínáme s krmením včelstev, abychom udrželi matku v kladení, čímž se vyprodukuje velké množství dlouhověkých včel

Srpen

 • dbáme, aby včelstva měla dostatek prostoru, medu a pylu
 • odstraníme přebytečné plásty
 • dodáváme včelám podstatnou dávku zimních zásob
 • odstraňujeme nadbytečné nástavky
 • vydezinfikujeme zásobní souše a plásty proti nosematóze

Září

 • dodáme včelstvům zbývající dávku zimních zásob
 • uděláme konečnou prohlídku včelstev a podle potřeby doplníme včelám zásoby
 • využijeme poslední možnosti spojit včelstva
 • při léčení dbáme, aby při léčení nebyl zavíčkovaný plod
 • vkládáme vydezinfikované úlové podložky do podmetů

Říjen

 • před první fumigací proti varroáze by měla být včelstva bez plodu
 • proti hlodavcům snížíme česna na výšku 7 mm nebo nasadíme kovové zábrany
 • opravujeme úly a včelařské pomůcky

Listopad

 • podle pokynů veterinární správy provedeme ošetření včelstev proti varroáze - dbáme, aby včelstva byla bez plodu a poslední ošetření bylo provedeno do konce roku
 • souše odesíláme ke zpracování na mezistěny
 • uděláme rozbor našeho včelaření

Prosinec

 • v přírodě umístíme krmítka a rozvěsíme kousky loje a šlach, čímž odvedeme pozornost ptáků od úlů
 • před plískanicemi se uchýlíme do tepla a řežeme lišty, sbíjíme rámky...
 • dlouhé zimní večery zasvětíme studiu odborné literatury
 • po provedeném léčení řádně očistíme podložky a připravíme k odběru měli