Naše aktivity


Včelí obchůdek se aktivně podílí na organizaci všech akcích Včelařského naučného areálu a na organizaci různých aktivit se včelařskou i nevčelařskou mládeží.

Včelařský kroužek mládeže

Včelařský kroužek mládeže (VKM) byl založen Marií Knödlovou v roce 2003 pod hlavičkou ZO ČSV Frýdek-Místek. Věnuje se včelaření v teorii i praxi, účastní se soutěží Zlatá včela, celostátních setkání Rojení, pomáhá při bohatých aktivitách Včelařského naučného areálu, organizuje výlety apod.

Místní aktivity

Hurá, prázdniny!, Ve včelím království, Fojtské vítání jara, Včelí rojení, Fojtské vánoční dílny, Včelařské slavnosti, Probouzení broučků, Chlebovická pouť, Chlebovický Mikuláš, Projekt Pojďme spolu, Včelařské plesy

Krajské aktivity

Spolupráce s včelařskými kroužky, Zlatá včela 2011, Podpora oblastních kol ZV, Soutěž Včely=život, Seminář o mezinárodním dobrovolnictví, Naučme se spolu

Celostátní aktivity

Apiterapeutický den, Rojení (v roce 2016), Soutěž Včelí hrátky, Letní škola včelaříků (od roku 2007)

Mezinárodní aktivity

V letech 2015 - 2019 jsme se podíleli spolu se ZO ČSV Frýdek-Místek a sdružením INEX-SDA na organizaci mezinárodních workcampů v rámci Včelařského naučného areálu. Za těchto 5 let se pobytů zúčastnilo celkem 53 dobrovolníků z 18 zemí. Pomáhali při údržbě areálu, poznávali včelaření a zajímavosti Moravskoslezského kraje. 

Ostatní aktivity

Tvorba výukových materiálů: Pexeso-pomůcky, Pexeso-včelí pastva, Pyl,  Včelařské pomůcky, Ze života Medulinky

Tvorba sborníků: Tak šel čas (2011), Mezinárodní dobrovolnické workcampy (2019), Včelařský naučný areál v proměnách času (2020)

Volnočasové aktivity: Chlebovická medová stopa (2020)