Zázračné včely

Autor: Armin Spürgin

Rok vydání: 2013

Vydáno: Víkend

Počet stran: 118

Rozměry: výška 20,1cm, šířka 13,1cm, tloušťka 1,1cm

299,00 Kč

Obsah: Člověk a včela, O začátcích včelaření, Moderní chov včel, Člověk a včela v dnešní době, Včely v přírodě, Včely a opylování, Včely a ochrana přírody, Uživatelé a spolubydlící v úlu, Včela jako bioindikátor, Biologie včely, Včely a jejich příbuzenstvo, Stavba těla, Včelstvo, Dorozumívání včel, Jak včely tvoří klid, Roj, Nemoci včel, Včelaření a med, Několik základních úvah, Vhodné stanoviště, První nákupy ( Tvary úlů a rozměry rámků, Zhotovení jednoduchého nástavkového úlu, Další příslušenství), Základní vědomosti a další vzdělávání, O zacházení se včelami ( Použití kuřáku, Otevírání úlu, Jak se chovat při bodnutí včelou), Včelařský rok, Vytvoření mladého včelstva a chov matek, Získávání medu a zacházení s ním, Včelí produkty v domácnosti a v kuchyni, Náklady a hospodárnost, Včely a zákon, ´´Včelařská latina´´, Odborné výrazy od A do Z, Fotografie, Rejstřík.