Základy chovu včelstev podle ročního období

Autor: RNDr. Václav Švamberk

Rok vydání: 2018

Vydáno: Mája - spolek pro rozvoj včelařství

Počet stran: 112

Rozměry: výška 21,1vm, šířka 15cm, tloušťka 1cm

429,00 Kč

Obsah : PŘEDJAŘÍ doba tepla (Včelařské předjaří, Fenologické předjaří-rozkvět lísky obecné, Klíče k úspěchu chovu včel, Nevhodné metody ošetřování včelstev, Správná provozní praxe, Provozní úkony prováděné podle potřeby v předjarním období, Souhrn), ČASNÉ JARO doba stavby (Fenologická charakteristika jara, Nevhodné provozní metody a časté chyby při ošetřování včelstev na jaře, Správná provozní praxe, Souhrn), VRCHOLNÉ JARO - ČASNÉ LÉTO doba hromadění zásob (Hlavní včelařské činnosti vrcholného jara - časného léta, Rojení včelstev - přirozený způsob jejich rozmnožování, Smetence, Oddělky, Souhrn), ŠLECHTĚNÍ VČEL A CHOV MATEK nikdy nekončící práce (Hodnocení včelstev, Rozdělení metod chovu matek, Co zahrnuje příprava chovu matek, Příčiny neúspěchů a snížení počtu dochovaných matečníků, Zužitkování matečníků, Chovné nádoby, Nemoci matek, Metody výměny a přidávání včelích matek), MED A VČELSTVO základní údaje ( Vznik medu, Zrání medu), ZÁVĚR POZDNÍHO JARA/ČASNÉ LÉTO doba vytáčení květových medů), Metody odběru medných plástů, Metody odvíčkování medných plástů, Medomet, Manipulace s vtočeným medem), VRCHOLNÉ A POZDNÍ LÉTO doba obnovy pracovní energie včelstva (Fenologická charakteristika, Hlavní činnosti včelaře, Hlavní nebezpečí a chyby včelařů v době pozdního léta a podzimu, Chyby při ošetřování včelstev, Správná provozní praxe), KRMENÍ včelstev (Čím?, Jak?), POTLAČOVÁNÍ nemocí a škůdců včel (Nejzávažnější nemoci včel, Nebezpečné infekční nemoci, Léčení varroázy včel v ČR, Minimální opatření bez ohledu na nákazovou situaci, Další infekční onemocnění včel, Škůdci a predátoři, Souhrn), 10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB začínajících včelařů, PRODEJ MEDU přímo od včelaře, AKTUÁLNÍ POŽADAVKY na med v Evropské unii (Druhový řepkový med- exportní požadavky), ALERGIE a chov včel, DALŠÍ POVINNOSTI chovatelů včel (Včelařství a Nový občanský zákoník <NOZ>, Podstatné termíny v rámci legislativních požadavků, Základní povinnosti včelaře na základě platné legislativy, Užitečné odkazy, Výsadby a Nový občanský zákoník), ÚL A JEHO SOUČÁSTI, Vybrané VČELAŘSKÉ POMŮCKY, Zajímavosti Z KONGERŮ APIMONDIA 2015 (Daejeon) a 2017 (Istanbul) (Sociálně žijící včely rodu Apis s hospodářským významem), Přehled technologie ošetřování včelstev CELOROČNÍ SOUHRN (Vysvětlivky ke schématům technologie ošetřování včelstev, Postup otáčení plástu při prohlídce ve snůšce), Přehled základních technologií chovu včelstev PODLE TYPŮ NÁSTAVKŮ (Techonologie ošetřování včelstev ve vysokých nástavcích - výška rámků 24cm nebo nebo více, Technologie ošetřování včelstev v nízkých nástavcích - výška rámků 17cm nebo méně, Technologie ošetřování včelstev v kombinovaném systému - Dadant, Eurodadant - 39x30 cm a 39x15cm, Technologie ošetřování včelstev v kombinovaném systému vysokých a nízkých nástavků, Hlavní principy technologie ošetřování včelstev), ZÁVĚR (Sezónní vývoj a ošetřování kraňských včelstev na 3 včelnicích sledovaných úlovými váhami), Doporučená LITERATURA.