Včely zdravé a nemocné

Autor: Dalibor Titěra

Rok vydání: 2017

Vydáno: Brázda

Počet stran: 192

Rozměry: výška 21,3cm, šířka 15cm, tloušťka 1,4cm

382,00 Kč

Obsah: Včelstva v dobách praotce Čecha a dnes, Přirozený způsob života včelstev odedávna, ...a včelstva dnes?, Poznejme zdravý a nemocný včelí plod, Příčiny mezerovitosti plodu ( Genetická příčina, Teplotní extrémy, Výživa a voda, Infekce, Intoxikace plodu), Nemoci včel podle jejich původců, Parazité a škůdci (Roztoči varroa, Roztočík včelí, Nosemóza, Měňavková nákaza včel, Lesknáček úlový - tumidóza, Mouchy - včelomorka, Blanokřídlí, Mravenci, Motýli - zavíječi), Bakteriální nákazy (Hniloba včelího plodu, Mor včelího plodu), Onemocnění způsobená houbami ( Zvápenatění včelího plodu, Zkamenění včelího plodu), Virová onemocnění ( Virus chronické paralýzy včel, Virus akutní paralýzy včel, Virus černání matečníků, Virová nákaza včelího plodu, Virus deformovaných křídel), Varroáza, Problematika syndromu CCD, Celoroční boj s varroázou ( Začátky boje proti varroáze, Vývoj monitorování a léčení varroázy, Vývoje léčiv proti varroáze), Varroáza v současnosti ( Proti varroáze v praxi, Tlumení varroázy), Jak na varroázu po celý rok ( Problém reinvaze v podletí, Kontrola napadení v letním období, Rezistence roztočů, Šlechtění včelstev na odolnost, Přípravky proti varroáze), Mor včelího plodu - pohroma a obnova ( Podezření na mor plodu, S čím lze mor zaměnit), Preventivní vyšetření na přítomnost původce ( Proč, kde a jak se sbírají vzorky, Metody vyšetřování vzorků, Výsledky vyšetření a jejich interpretace), Jak předcházet propuknutí klinických příznaků moru ( Kde a jak mor přežívá, Jak se mor přenáší, Jak zvyšovat odolnost včelstva, Jak snižovat infekční tlak, Opakované kontroly), Boj s morem včelího plodu ( Jak se zbavit moru, Likvidace ohniska moru, Ochranné pásmo, Finanční náhrady), Nové zavčelování v ohnisku a ochranném pásmu ( Příprava na zavčelení, Zavčelení, Předcházení opakované infekci, Očista včelstev přemetením), Otravy včel ( Otravy z předkládaného krmení, Otravy léčivy), Otravy pesticidy ( Přenos cizorodých látek z přírody do úlu, Klinické příznaky otrav, Úřední ohledání a odběr vzorků, Jak postiženým včelstvům pomoci, Prevence střetu včel a prostředků na ochranu rostlin), Včelstva a vedení vysokého napětí ( Elektrické pole v blízkosti elektrorozvodných zařízení, Účinky elektrického pole na včely, Včelstva v blízkosti elektrického vedení), Hygiena ve včelařství, základní principy dezinfekce (Obecné požadavky na dezinfekci, Mechanismy dezinfekčního účinku), Fyzikální metody dezinfekce, Chemické metody dezinfekce (Příprava dezinfekčních roztoků, Chemické látky s dezinfekčním účinkem), Citlivost původců nemocí na dezinfekci, Preventivní dezinfekce a deratizace, Dezinfekce zařízení pro chov včel (Dezinfekce úlů, rámků, Dezinfekce dřevěných nástavků, Dezinfekce plástů, Dezinfekce vosku, Dezinfekce zásob, Dezinfekce napajedel a nářadí, Dezinfekce zařízení medáren a voskáren, Dezinfekce vody, Dezinfekce rukou a oděvů, Dezinfekce vozidel), Použití mikroskopických technik ve včelařství ( Popis mikroskopu, Údržba a čištění mikroskopu, Pomůcky pro přípravu preparátů, Čištění sklíček, Postup při mikroskopickém vyšetřování nosemózy, Mikroskopické vyšetřování roztočíkové nákazy, Využití mikroskopu při diagnostice dalších nemocí včel, Poznávání morfologické a anatomické), Epilog, Vybraná použitá a související literatura.