Včelí pastva (2. vydání)

Autor: RNDr. Václav Švamberk

Rok vydání: 2014

Vydáno: Mája - spolek pro rozvoj včelařství

Počet stran: 616

Rozměry: výška 21,2cm, šířka 15cm, tloušťka 2,9cm

850,00 Kč

Obsah: Včely a rostliny, Obecná část, Systematická část, Přehled vybraných medonosných rostlin, Tabulka mednatosti vybraných rostlin, Rejstříky, Rejstřík českých názvů ( Rejstřík obsahuje informace o potřebě a stupni ochrany uplatňované pro druhy uvedené v publikaci a současně údaje, které se týkají rizika šíření druhů do volné přírody), Rejstřík slovenských názvů, Rejstřík latinských názvů, Autorův stručný kalendář včelaře, Použitá a doporučená literatura.