Včelařství

Autor: VLadiír veselý a kolektiv

Rok vydání: 2003

Vydáno: Brázda

Počet stran: 288

Rozměry: výška 23,7cm, šířka 16,8cm, tloušťka 2cm

308,00 Kč

Obsah: Úvod, Stavba těla včely (S.Kubišová), Vnější kostra těla, Vnitřní kostra těla, Hlava, Ústní ústrojí, Hruď, Křídla, Nohy, Zadeček, Trávicí ústrojí, Žlázová soustava, Dýchací ústrojí, Krevní běh a hemolymfa, Nervová soustava, Smyslové orgány, Pohlavní ústrojí, Včelí larva, VČELSTVO A JEHO ČINNOST (O.Haragsim, V.Veselý), Včelstvo, Matka, Trubci, Dělnice, Včelí plod, Činnost včelstva, Dělba činnosti ve včelstvu, Jak se včely dorozumívají, Neurosekrece včel, Sběr pylu, Sběr propolisu, Přinášení vody, Tvorba medu, Stavba voskového díla, Rojení včelstev, GENETIKA A PLEMENITBA VČEL(V.Veselý), Specifikace genetiky včel (Dědičnost pohlaví a vnik diploidních trubců, Partenogenetické dělnice a matky), Plemenitba včel( Dědivost), Plemenná příslušnost naší včely, Základní druhy plemenitby, Kontrola užitkovosti a dědičnosti (Kontrola užitkovosti, Kontrola dědičnosti), Výběr (Kontrola páření), Inseminace včelích matek, Organizace plemenářské práce, Odchov matek (Chovné metody, Osazování chovných úlků, Časový plán chovu, Značení matek, zužitkování, expedice), Odchov trubců, Přidávání a výměna matek, OŠETŘOVÁNÍ VČELSTEV BĚHEM ROKU (K.Kamler,P.Krieg, D.Škrobal), Zásady bezpečného zacházení se včelami, Úl a jeho součásti, Úly používané u nás, Základní včelařské nářadí a pomůcky, Fenologické rozdělení včelařského roku (Podletí, Podzim, Období zimního klidu, zima, Období jarního růstu, předjaří, Jaro, Reprodukční a produkční období, časné léto, Plné léto), NÁSTAVKOVÉ VČELAŘENÍ (F.Kamler), Požadavky na úl pro nástavkové včelaření, Přehled nástavkových systémů u nás, Nástavkové včelaření s vysokými nástavky, Nízkonástavkové včelaření (Osazení nových nízkonástavkových úlů, Tvorba nových včelstev oddělky, Metodika ošetřování), Kombinované použití nízkých a vysokých nástavků, TECHNIKA MOBILNÍHO VČELAŘENÍ (F.Kamler), Zásady přemisťování včelstev, Řízení rozvoje včelstev při mobilním včelaření, Požadavky na kočovné zařízení, Výběr kočovného stanoviště, Převoz včelstev, Kočovné vozy, OPYLOVACÍ SLUŽBA (F.Kapler), KOMERČNÍ VČELAŘSTVÍ (F.Kamler), Stav komerčního včelařství u nás, Ekonomika komerčních provozů, Intenzivní a extenzivní způsoby ošetřování včelstev, ČMELÁCI A VČELY SAMOTÁŘKY (V.Ptáček), Čmeláci, Včely samotářky, VÝŽIVA A KRMENÍ VČEL (D.Titěra), Složky potravy, Zdroje potravy, Krmení a napájení včel( Napájení včel, Krmení včel), VČELÍ PASTVA (O.Haragsim), Květ (Nektar a podmínky vylučování, Pylová zrna), Medovice a její producenti (Nejvýznamnější producenti medovice, Signalizace medovicové snůšky), NEMOCI A ŠKŮDCI VČELY MEDONOSNÉ (M.Peroutka,V.Drobníková,D.Titěra), Nakažlivé nemoci plodu a včel, Nakažlivé nemoci (Virové nákazy, Bakteriální nákazy, Houbová onemocnění, Invazivní nemoci, Nemoci a vady matek), Dezinfekce, Škůdci včely medonosné, Otravy včel, VČELÍ PRODUKTY (J.Bacílek, F.Kamler), Med ( Druhy medů, Fyzikální vlastnosti medů, Chemické složení medů, Kontrola kvality medu, Získávání medu, Skladování medu, Ztekucování medu, Pastování medu, Stáčení a balení medu, Použití medu), Včelí vosk (Fyzikální vlastnosti vosku, Chemické složení vosku, Získávání včelího vosku, Čištění včelího vosku, Bělení vosku, Kontrola pravosti včelího vosku, Zpracování včelího vosku), Propolis ( Fyzikální vlastnosti propolisu, Chemické složení propolisu, Biologická aktivita propolisu a jeho složek, Použití propolisu, Získávání propolisu), Pyl ( Fyzikálně-chemické vlastnosti, Skladování a využití pylu, Získávání pylu), Mateří kašička ( Fyzikálně-chemické vlastnosti, Skladování a zpracování mateří kašičky, Získávání mateří kašičky), Včelí jed (Získávání včelího jedu), Literatura, Věcný rejstřík.