Včelařství svazek I.

Autor : Kolektiv autorů

Rok vydání : 2016

Vydáno : PSNV

Počet stran : 183

Rozměry : výška 27,5 cm, šířka 20,6 cm, tloušťka 1,2 cm

460,00 Kč

Obsah kapitoly Zootechnika: Úvod do zootechniky včelařství, Úl medu nepotí, ale…, Včelí bodnutí a včelařova lékárnička, Včelařský rok a vývoj včelího společenstva (Podletí – příprava na nadcházející sezónu, Co dělá včelař na podzim a v zimě?, Včelařova činnost v předjaří, Včelařské jaro -práce začínají naplno, Časné léto – tvorba oddělků a chov matek, Plné léto – včelařovy žně), Včelařovy zásahy, které příroda nezná, Praktické rady a zásady provozních metod, Roj – přirozený základ nového včelstva, Oddělek jako důležitý prvek moderního včelaření, Množení včelstev ve čtyřech krocích, Péče o mladá včelstva, Jak vyměnit nebo přidat matku, Varroamanagement jako součást provozních metod, Biovčelaření, Provozní metoda Květoslava Čermáka s nízkými nástavky Optimal, Provozní metoda Františka Texla – Langstroth ¾, Provozní metoda Jana Kolomého (39 x 24 cm).

Obsah kapitoly Nemoci: Faktory ovlivňující zdravotní stav včel, Infekční choroby včelího plodu, Nenakažlivé choroby plodu, Mor jako nejvýznamnější choroba včelího plodu, Mor včelího plodu – modelové příklady z praxe, Varroóza včel, Základy diagnostiky varroózy, Možnosti tlumené varroózy, Neinfekční choroby dospělých včel, Infekční choroby dospělých včel, Choroby včelí matky, Když dojde k otravě včel, Nepřátelé včel a škůdci.