Včelařit jako včela

Autor: Roman Linhart

Rok vydání: 2021

Vydáno: Mladá fronta

Počet stran: 296

Rozměry: výška 20,3cm, šířka 13,3cm, tloušťka 2cm

441,00 Kč

Obsah: Úvod, ZÁKLADY EKOLOGIE VČELY MEDONOSNÉ, Co je a není ekologie, Liebigův zákon minima jako teoretická báze řešení včelařských problémů, Antropomorfismus a jeho rizika, Ekologická plasticita (valence), FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOT A ROZVOJ VČELSTEV, Problematika regulace vlhkosti a obnovy vzduchu v úlu, Voda, Teplota,Světlo, Atmosferický tlak, Vítr, průvan, Prostor, POTRAVNÍ EKOLOGIE, PYLOVÉ REZERVY, PYLOVÉ NÁHRAŽKY A JEJICH VYUŽITÍ, NOVÉ POHLEDY NA ZNÁMÁ FAKTA, O kaktusech a včelách, STROMOVÁ DUTINA JAKO VZOR PRO IDEÁLNÍ ÚL, Jak vzniká dutina?, Orientace dutin, Je lepší dutina nebo úl?, LANGSTROTHOVO VAROVÁNÍ, 17 TRADIČNÍCH OMYLŮ PŘI PROPAGACI TENKOSTĚNNÝCH ÚLŮ, PROČ VOLNĚ ŽIJÍCÍ VČELSTVA NETRPÍ MOREM VČELÍHO PLODU, DISKUTABILNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ CHOROB VČELÍHO PLODU, TEORIE PŘIROZENÉ DYNAMIKY VČELÍHO DÍLA, ´´Rašovská metoda? Nic si o ní nemyslím, protože o ní mnohé vím!´´, ZÁVĚR PRO VČELAŘSKOU PRAXI, Čelíme moru v souladu se zákonem?, ÚLOVÁ OTÁZKA A PŘÍRODĚ BLÍZKÉ VČELAŘENÍ, Nástavkové včelaření, Prvotní hřích nástavkového včelaření, Parametry modulového úlu, Potřeby zimního hroznu jsou základem pro stanovení rozměrů modulu, Je plástová plocha plodiště modulového úlu dostatečná pro produkci dělničiny?, Je plástová plocha vyhovující pro silná včelstva i protirojový chov trubců?, V jakém ohledu je modulový nástavek inspirován dutinou stromů?, Další požadavky optimalizace, Brenner Škvařil, velikáni nejen českého včelařství, VČELAŘ OD PÁNA BOHA, Podstata Volejníkovy metody, Časová osa provádění jednotlivých zásahů, Voda v předjaří jako předpoklad úspěchu, Volejníkova metoda, TECHNOLOGIE MODULOVÉHO CHOVU, Rok první, Rok druhý, Včelaření v letech dalších, METODIKA MODULOVÉHO VČELAŘENÍ, Slovo závěrem, Použitá literatura, Webové zdroje, Články.