Včelaříme nástavkově

Autor : František Kamler, Květoslav Čermák

Rok vydání : 2014

Vydáno : VÚVč Dol

Počet stran : 48

Rozměry : výška 20,5 cm, šířka 14,3 cm, tloušťka 0,3 cm

70,00 Kč

Obsah: Úvodem, Historie vývoje úlů, Současný stav včelařství v ČR, Nejrozšířenější úly ve světě a Evropě, Požadavky na úl z hlediska současného včelaření, Základní principy nástavkového včelaření, Přehled nástavkových systémů v ČR, Nástavkové včelaření vysokými nástavky, Nízkonástavkové včelaření, Kombinované použití nízkých a vysokých nástavků, Doslov, Příloha.