Včelaření ve městě

Autor: Georg Petrausch

Rok vydání: 2014

Vydáno: Víkend

Počet stran: 96

Rozměry: výška 21,3cm, šířka 16cm, tloušťka 1cm

292,00 Kč

Obsah: Chov včel ve městě (Zelená města, Životní prostor a potrava, Nejlepší předpoklady, Jak se stát městským včelařem, Včelaření spojuje člověka, město a přírodu), Způsob života včely medonosné ( Kdo žije ve včelstvu?, Stavba voskového díla, Dorozumívání pomocí tanečků, Včelstvo v průběhu roku, Přirozený životní prostor, Změna životního prostoru), Způsob života včely medonosné (Kdo žije ve včelstvu?, Stavba voskového díla, Dorozumívání pomocí tanečků, Včelstvo v průběhu roku, Přirozený životní prostor, Změna životního prostoru), Jak se stát včelařem ( Volba stanoviště, aneb včel žijí v nemovitostech, Stanoviště ve veřejném prostoru, Postavení úlů, Pomůcky pro městského včelaře, Získání pomůcek pro včelaře, Včely mohou bodat, Úl, Nástavky jako úly, Lehké nástavky-alternativy, Obstarání včelstev, Koupě včelstev), Ošetřování včelstev v průběhu roku ( Příroda vypálí startovní výstřel, První pohled do včelstva, Jarní prohlídka, Začíná snůška - čas k dělení včelstev, Předcházení rojení, Kontrola plodiště, Vytváření oddělků, Roj, přirozené dělení včelstva, Uložení roje, Umění číst z plástů, Období snůšky končí, Péče o zdraví včely medonosné, Varroáza včel, Koncepce tlumení varroázy, Přípravy na zimu, Práce v zimě), Sladká odměna ( Chutný městský med, Městský med bez škodlivin, Sklizeň medu, Oddělení medu od vosku, Jednoduchá sklizeň bez medometu, Klasická sklizeň s medometem, Příprava k plnění, Prodej medu), Servisní stránky ( Včelaření a právo, Poděkování, Rejstřík).