Úspěšný chov včel

Autor: Franz Lampeitl

Rok vydání: 2016

Vydáno: Víkend

Počet stran: 208

Rozměry: výška 23,6cm, šířka 17cm, tloušťka 1,5cm

249,00 Kč

Obsah : Předmluva, Význam včel s přírodě (Opylování včelou medonosnou), Stavba těla včely medonosné, Včelstvo (Včelstvo jako společenská jednotka, Stavba voskového díla a uspořádání v úlu, Život včel v průběhu roku), Životní potřeby včelstva (Energetická potrava, Potrava k vývoji organismu, Voda, vzduch, Regulování vysoké a nízké teploty), Od včely lesní k včele domácí (V pravěku, Ve starověku a středověku, Novější historie), Chov včel dnes (Rámky, úly, obydlí včel, Nástavkový úl, Hohenheimský jednoduchý úl, Úl Dadant, Úly z umělých hmot, Hospodářsky nejdůležitější plemena včel, Stanoviště vyhovující potřebám včel), Zřízení vlastního chovu (První otázka: Snáším včelí jed?, Počáteční úvahy a předpoklady, Cesta k úspěšnému včelaři, Koupě včelstev: kdy a kolik?, Jaký úl,jaké rámky?, Základní vybavení, První investice, Důležitá pomůcka: zapisování), Jednoduchá práce s nástavky (Včelařský rok, Podletí přípravy na zimu a jaro, zazimování, Jaro: období růstu, Letní měsíce: ošetřování včelstev, Chov matek, množení matek - doplnění stavu), Ošetřování včelstva v úlu Dadant (Příprava včelstev na zazimování, Jarní práce: rozvoj včelstev-rozšíření-kontrola rojové nálady-sklizeň medu-vytváření smetenců, Ošetřování včel v úlku oplodňáčku, Pozorování u česna), Mobilní včelaření a včelí pastva (Kočování se včelstvy, Přemisťování včelstev, Včelí pastva, zdroje snůšky), Včelí produkty (Med, Druhy medu, Vosk, propolis, včelí jed), Nemoci včel a jejich škůdci (Nemoci plodu a dospělých včel, Škůdci včel), Rejstřík, Fotografie.