Včelaření jako hobby

Autor : Sebastian Spiewok

Rok vydání : 2021

Vydáno : Víkend

Počet stran : 96

Rozměry : výška 21,5 cm, šířka 17,3 cm, tloušťka 1 cm

392,00 Kč

Obsah: VČELSTVO ( Biologie včely medonosné, Obydlí včel, Vývoj včely, Roj – včelstvo se rozmnožuje, Jak se dorozumívají včely, Nemoci, EXKURS Co sbírají včely), JAK SE STÁT VČELAŘEM ( Počáteční plány, Kam se včelstvy?, První vybavení, Pracovní pomůcky ke sklizni medu, Úl, Nástavky), VČELAŘENÍ V PRŮBĚHU ROKU ( Včelařský rok, Kdy chodíte ke včelstvům, Jak se prohlíží včelstvo, Hromadný prolet s vyprášením, Pohled na měl, První prohlídka, Medník a stavební rámky, Roj, Kontrola rojové nálady, Zabránění vyrojení, Vedlejší oddělek, Chytání roje, Osazování úlu, Plodový oddělek, Smetenec, Nová matka, Ošetřování včelstev v pozdním létě, Krmení, Velikost česna a pletivo proti myším), MED A VOSK ( Věrnost včel, Důležité součásti medu, Období sklizně medu, Odejmutí medných plástů, Odvíčkování, Vytáčení medu, Cezení a sbírání pěny, Trvanlivost medu, Pastový med, Hygiena, Tavení vosku, Čištění vosku, Zpracování vosku), ZDRAVÉ VČELY ( Vývoj roztoče, EXKURS Léčiva proti varroáze, Tlumení varroázy, Vyřezávání trubčího plodu, Vytváření oddělků a kyselina mléčná, Letní ošetření s kyselinou mravenčí, Letní tlumení varroázy s tymolem, Tlumení varroázy v zimě, EXKURS Nejzávažnější nemoci včel), O autorovi, Rejstřík, Fotografie.