Šetrná ochrana ovocných kultur

Autor : Josef Horák

Rok vydání : 2001

Vydáno : Garden center

Počet stran : 52

Rozměry : výška 20,2 cm, šířka 14,3 cm, tloušťka 0,3 cm

37,00 Kč

Obsah: Úvod, Integrovaná ochrana ovocných kultur (Přípravky k ochraně, Selektivní chemické přípravky – ekologicky šetrné, Ekologicky hraniční a nevhodné přípravky), Mechanická ochrana (Během vegetačního období, Během vegetačního klidu), Biologické a biotechnické prostředky k ochraně ovocných kultur, Usměrněná – šetrná chemická ochrana (Způsob použití, Postřiky, Zásady při používání chemických přípravků, Označení přípravků na ochranu rostlin, Toxicita přípravků, Skladování přípravků, Příprava postřikové jíchy a směsí, Mísitelnost postřikových látek), Podmínky spolehlivé účinnosti přípravků a vznik rezistence (Teplotní podmínky při aplikaci přípravků, Vznik rezistence, Obrana proti vzniku rezistence a opatření při rozvinuté rezistenci), Základní chemické přípravky, které by měl mít ovocnář, Některé rozhodující choroby a škůdci ovocných kultur, Choroby, Škůdci, Skládkové poruchy a skládkové choroby(Skládkové fyziologické – poruchy, Skládkové choroby, Skládkové hniloby plodů, Skládková strupovitost a sazovitost plodů jablek, Opatření k maximálnímu omezení výskytu skládkové strupovitosti a skládkových hnilob plodů), Vývojová stadia květních pupenů u ovocných stromů, Jádroviny, Peckoviny, Nezbytná ošetření, která musí zahrádkář provést každoročně, Ochrana ovocných kultur během sezony (Společná ochrana všech ovocných druhů, Rozdílná ochranná opatření u jednotlivých druhů, Jádroviny, Slivoně, Třešně a višně, Meruňky, Broskvoně, Rybíz, Angrešt, Maliník, Ořešák, Jahodník, Vinná réva), Realizace ochranných opatření v jednotlivých měsících, Přehled odrůd ovocných dřevin rezistentních či tolerantních k rozhodujícím chorobám, Použití herbicidů v ovocnářství (Které herbicidy by měl mít k dispozici drobný pěstitel, Ošetření bezplevelných pásů u jednotlivých druhů ovocných kultur), Vysvětlení pojmů, Literatura, Rejstřík chemických a biologických přípravků.