Nepostradatelný rádce včelaře

Autor: James E. Tew

Rok vydání: 2015

Vydáno: Rebo

Počet stran: 223

Rozměry: výška 22,4cm, šířka 16,8cm, tloušťka 1,7cm

338,00 Kč

Obsah: Úvod, KAPITOLA PRVNÍ - ZÁKLADY VČELAŘSTVÍ, Jak začít s včelařením, Kdy nejlépe začít s včelařením, Kde vzít včelstva, Jaké stanoviště pro včely zvolit, Usazení nového včelstva za nepříznivého počasí, Vysoké náklady na včelařské vybavení, Jak si pořídit úly i se včelstvy, Včely a sousedské vztahy, Jak minimalizovat ztráty při prohlídce úlu, Podrážděná reakce včel na zahradní techniku, KAPITOLA DRUHÁ - VČELAŘSKÉ VYBAVENÍ, Kompatibilita včelařského vybavení, Zabezpečení úlů proti krádeži, Povrchová úprava úlů, Přilepení vnitřní víko úlu, Kondenzace vody v plastových úlech, Nasazování mezistěny, Vhodný rozpěrák na otevírání úlů, Mateří mřížka ano či ne, Výběr rukavic pro včelaře, Vyhasínání dýmáku, Manipulace s nástavky, Problémy při převozu úlu, Vhodná úprava pozorovacího úlu, Volba typu mezistěn, Nejvhodnější provedení dna, Volba podstavce, KAPITOLA TŘETÍ - BIOLOGIE VČELÍHO SPOLEČENSTVA A JEHO CHOVÁNÍ, Zvýšená agresivita včel, Včelí roj usazený příliš blízko původního úlu, Málo vajíček a larev v plodovém hnízdě, Regulace stavebního pudu včel, Takzvané drhnutí česna, Otvory v zavíčkovaných buňkách, Mrtvé včely před úlem, Těžké a tmavě zbarvené plodištní plásty, Množství mrtvých trubců u česna, Dvě matky ve včelstvu, KAPITOLA ČTVRTÁ - PRÁCE VE VČELSTVU, Stavění plástů mimo rámky, Velké množství včel na přední stěně úlu, Příliš těsné plodové hnízdo, Plodové těleso založené na výšku, Nedostatečný prostor v úlu, Úhyn včel v zimě, Zdroj vody na vlastním pozemku, Slabé včelstvo před zimou, Zaplavení úlu, Příprava včel na zimu, Nástavky pospojované voskovými můstky, Velké množství rojových matečníků, Omezená snůška při deštivém počasí, KAPITOLA PÁTÁ - CHOV MATEK A PÉČE O NĚ, Přechovávání nové matky, Hledání matky, Snížená výkonost matky, Více vajíček v buňkách, Barevné značení matek, Přemístění matky do klícky, Jak na přelarvení , Nedostatek trubců, Problémy s chovnými úlky, Přijetí nové matky včelstvem, KAPITOLA ŠESTÁ - CHOROBY A ŠKŮDCI VČEL, Myši v úlu, Proč včelstvo neprospívá, Zamoření varroázou, Bezletnost (neschopnost letu) včel, Znečištění úlu výkaly, Další nemoci včelstva, Mumifikované larvy před úlem, Útoky vos, Zahnědlé mrtvé larvy v buňkách, Mezerovitý plod, proděravělá víčka a zápach, Plásty poničené zavíječem, KAPITOLA SEDMÁ - PYL A OPYLENÍ, Příliš pylu v plodovém hnízdě, Chov včel s ohledem na okolí, Opylení nežádoucích rostlinných druhů, Plesnivění pylu, Nestejnoměrný rozvoj včelstev, Jak přivábit včely na cílovou plodinu, Nedostatečné pylové zásoby, Odmítání pylové náhrady, Ztráty po přesunutí včelstva, Nekvalitní zdroje pastvy v okolí, KAPITOLA OSMÁ - MEDOBRANÍ A ZPRACOVÁNÍ MEDU, Vypuzování včel z medníku, Nezavíčkované plásty, Prostory pro vytáčení a zpracování medu, Obtížné chování létavek při sklizni medu, Krystalizace medu v plástech, Umění produkce plástvového medu, Ucpávání sítek, Určování druhu medu, Převržená nádoba s medem, Krystalizace medu v nádobách, Doporučení pro úspěšný prodej medu, KAPITOLA DEVÁTÁ - DALŠÍ VČELÍ PRODUKTY A TÉMATA SOUVISEJÍCÍ SE VČELAŘSTVÍM, Získávání vosku ze starých plástů, Podezření na otravu včel, Vyjímání voskových svíček z formy, Šedavý povlak na svíčkách ze včelího vosku, Ošetření včelího bodnutí, Výroba medového mýdla, Včelí výkaly (včelince), Jak odstranit šmouhy od vosku, Bezpečnostní doporučení při tavení vosku, Slovníček, Rejstřík, Obrazový materiál.