Nástavkové včelaření

Autor: František Kamler, Zbyněk Oliva, Vladimír Ptáček

Rok vydání: 1998

Počet stran: 69

Rozměry: výška 20,6cm, šířka 14,4cm, tloušťka 0,5cm

79,00 Kč

Obsah: Historie vývoje úlu, Současný stav úlové otázky a metodiky včelaření v ČR, Nejrozšířenější úly ve světě a v Evropě, Požadavky na úl z hlediska racionálního včelaření, Základní principy nástavkového včelaření, Přehled nástavkových systémů v ČR, Nástavkové včelaření s vysokými nástavky, Využití nástavkového úlu ve velkoprovozu, Nízkonástavkové včelařství v ČR, Kombinované použití nízkých a vysokých nástavků, Význam nástavkového včelaření v současném zemědělství, Tabulky, Obrazová příloha, Závěr, Použitá literatura.