Napínák drátků dřevo

Zvlnovač drátků je včelařská pomůcka, která slouží ke zpevnění málo napnutýchdrátků. Má tyto základní druhy použití:
- Když si v zimě s předstihem nadrátkujeme rámky do zásoby, není vhodné drátek příliš napínat, aby se nám do jara neprohnuly dřevěné lišty. Teprve v předjaří před zatavením mezistěn drátky napneme zvlnovačem.
- Pokud používáme k vytavení světlejších souší sluneční tavidla, zůstane nám drátek neporušen, jen se částečně uvolní (teplem se vytáhne). Pak stačí jeho dopnutí pomocí zvlnovače.

155,00 Kč