Mor včelího plodu

Autor: Dalibor Titěra

Rok vydání: 2009

Vydáno: VÚVč Dol

Počet stran: 47

Rozměry: výška 21,2cm, šířka 14,5cm, tloušťka 0,3cm

62,00 Kč

Obsah: Co je to mor, Jak se dá mor zjistit (Klinické příznaky, Laboratorní diagnostika), S čím se dá mor splést ( Hniloba plodu, Virózy, Zvápenatění plodu, Další problémy, Zachlazení plodu je omyl, Spolupráce laboratoře a odborníků v terénu), Preventivní vyšetření na přítomnost původce ( Proč, kde a jak se sbírají vzorky, Jakými metodami se vzorky vyšetřují, Výsledky vyšetření a jejich interpretace), Jak předcházet propuknutí klinických příznaků moru ( Kde a jak mor přežívá, Kolik spor moru je v prostředí, Jak se mor přenáší, Jak zvyšovat odolnost včelstva, Nemoci, Kvalitní potrava, Další stresové faktory, Jak snižovat infekční tlak, Opakované kontroly), Boj s morem včelího plodu ( Mohou se včely moru samy zbavit?, Dá se mor včelího plodu léčit?, Jak se lze moru zbavit), Metodický návod pro tlumení moru ( Likvidace ohniska, Co dělat s medem, Ochranné pásmo, Prohlídka včelstev, Laboratorní vyšetření z měli, Vyzkoušený postup při vyšetřování ochranných pásem, Finanční náhrady), Příprava na zavčelení ( Včelíny a vozy, Fyzikální dezinfekční prostředky, Chemická dezinfekce), Zrušení mimořádných veterinárních opatření ( Monitorování včelstva, Zavčelení Předcházíme opakované infekci, Udržování čistoty a preventivní dezinfekce, Tlumení moru v jedné větě:), Anotace.