Mobilní včelaření

Autor : Marc-Wilhelm Kohfink

Rok vydání : 2014

Vydáno : Víkend

Počet stran : 104

Rozměry :  výška 23,7cm, šířka 17cm, tloušťka 1,2cm

352,00 Kč

Obsah: Předmluva, Mobilní včelaření - jak vypadalo dříve ( Včely období antiky, Římané a jejich včely, Období bez kočování, Mobilní včelaření se vrací, Od košnic k mobilním úlům, Kočování v bývalé Německé demokratické republice, Nový zájem o včelaření), Aby se mobilní včelaření vyplatilo ( Podívejte se na ně z pozitivní stránky..., ... ale nezapomínejte ani na tu negativní), Kočování si dokonale naplánujte (Nejoblíbenější zdroje snůšky a kde je najít, Na kočovné stanoviště ve třech krocích, kočování se včelstvy v souladu s právem, Rámky vhodné k mobilnímu včelaření, Pomocí techniky šetříte záda, Jak včely převážet z místa na místo), Dobře připravený na kočování se včelstvy ( Vypracujte si časový plán, Spolupracujte s veterinářem, Jak správně nahlásit plánované kočování, Zvažte, co a kolik času budete potřebovat, Zajistěte výkon včelstev, Rozlišujte snůšku k rozvoji včelstev a užitkovou, V přestávkách mezi snůškami přikrmujte, niž ohrozíte kvalitu medu, Posilujte včelstva, se kterými budete kočovat, Společné mobilní včelaření: kočujte s ostatními), Zdařilý převoz (Jak vybavit úly k transportu, Osvěžte včely vodou, Pomocí popruhů zabráníte sklouznutí, Úly nakládejte v souladu s pravidly silničního provozu, Zařízení kočovného stanoviště, Mobilní včelaření v zimě, Chraňte svá včelstva před zloději), Zkontrolovat, sklidit a odjet ( Návštěva na kočovném stanovišti, Skliďte med, Dále za příští snůškou), Případné problémy při kočování ( Včelstva byla odcizena, Tady došlo k vandalismu, U včelstev se projevují příznaky otravy, Místní včelaři dělají potíže, Med obsahuje příliš mnoho vody, Včely špatně přezimovaly), Aby to dobře dopadlo ( Desatero kočujícího včelaře, Zdroje snůšky a jak je využít, Regionální a jiné neobvyklé snůšky), Servisní stránky ( Autoři fotografií, Rejstřík).

Zdroj : Mobilní včelařní