Metodika ošetřovaní včelstev v 11 – 12 rámkovém systému Dadant

Autor: František Kamler a kol.

Rok vydání: 2010

Vydáno: VÚVč Dol

Počet stran: 48

Rozměry: výška 21cm, šířka 14,7cm, tloušťka 0,3cm

72,00 Kč

Obsah: Cíl metodiky, Popis metodiky, Úvod, Metodika, Popis úlu vhodného pro systém Dadant, Pozorování 10 a 12 rámkového systému, Osazení úlu včelami, Ošetřování včelstev v průběhu včelařského roku, Odběr medníkových nástavků, Vytáčení nízkých nástavků, Kočování s úly Dadant, Základní pojmy - použité názvosloví, Závěr, Srovnání novosti postupů, Popis uplatnění metodiky, Seznam použité literatury, Fotografická příloha.