Medovice a včely

Autor: Oldřich Haragsim

Rok vydání: 2016 (třetí vydání)

Vydáno: Brázda

Počet stran: 176

Rozměry: výška 20,6cm, šířka 14,6cm, tloušťka 1,5cm

213,00 Kč

Obsah: Předmluva k I.vydání, Předmluva k II.vydání, Les jako zdroj včelí snůšky, Historie poznání medovice, Základní poznatky o producentech medovice, Morfologie a anatomie producentů medovice ( Mšice, Červci, Mery), Vývoj a bionomie producentů medovice ( Vývoj mšic, Vývoj červců, Vývoj mer), Producenti medovice v zoologickém systému ( Zařazení producentů medovice do zoologického systému), Hmyz produkující medovici, Charakteristika čeledí producentů medovice ( Mšice, Červci, Mery), Producenti medovice podle živých rostlin ( Smrk ztepilý, Jedle bělokorá, Borovice lesní, Modřín opadavý, Jalovec obecný, Zerav, Duby, Javory, Lípy, Buk lesní, Břízy, Vrby, Jilmy, Hloh, Švestka, Trnka, Trnovník akát, Topoly, Ostatní dřeviny), Míza sítkovic, medovice a medovicové medy, Sítkovice a jejich míza, Chemické složení medovice, Jak vzniká medovice, O medovicových medech, Mikroskopie medovicových medů, Medovicový med a černá nemoc včel, Prognóza medovicové snůšky, Přemnožení producentů medovice, Nepřátelé producentů medovice, Mravenci a producenti medovice, Předvídání medovicové snůšky, Hospodářský význam medovice, Kočování za medovicí, Přehled včelařsky významných rostlin, Přehled producentů medovice, Vysvětlivky, Literatura, Rejstřík.