Komerční včelaření

Autor: František Kamler

Rok vydání: 2011

Vydáno: VÚVč Dol

Počet stran: 68

Rozměry: výška 20,9cm, šířka 14,8cm, tloušťka 0,4cm

54,00 Kč

Obsah: ÚVOD, SOUČASÝ STAV KOMERČNÍHO VČELAŘENÍ U NÁS, EKONOMIKA NYNĚJŠÍCH KOMERČNÍCH PROVOZŮ, ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VČELAŘSKÝCH PROVOZŮ ( Úl - možnost výběru z různých typů, Typy používaných rámků, Způsoby ošetřování včelstev, Řešení dopravy, Kočovná zařízení, Odvčelování medníkových nástavků - odběr medných plástů, Odvíčkování a vytáčení, Doplňování zásob, Skladování rezervních souší, Vyvařování vosku, Stáčení medu do obchodního balení, Vybavení medáren, Příprava rámků s mezistěnami, Provozní prostory, Preventivní dezinfekce, Prevence proti varroáze, zvápenatění včelího plodu, nosematóze a moru včelího plodu, Doplňkové činnosti), DOSLOV, FOTOGRAFIE (příloha).