Kočování se včelstvy

Autor: František Kamler

Rok vydání: 2016

Vydáno: VÚVč Dol

Počet stran: 38

Rozměry: výška 20,9cm, šířka 15cm, tloušťka 0,3cm

85,00 Kč

Obsah: Úvod, Zajištění potřebných zdrojů pro výživu včelstev a poskytovaný výnos, Příprava včelstev pro kočovný způsob včelaření, Požadavky na úl pro kočování se včelstvy, Požadavky na kočovné zařízení, Co se děje ve včelstvu při převozu, Způsob přepravy - druhy kočovných zařízení ( Převozy jednotlivých úlů, Převoz včelstev na paletách, Převoz včelstev na jednoosých přívěsech za automobily, Kočovné vozy, Převozné včelíny), Výběr kočovného stanoviště, Ekonomické aspekty převozů, Veterinární a bezpečnostní předpisy, Vlastní převoz, Morální stránka kočování se včelstvy, Význam včel při opylování zemědělských kultur a v přírodě (Opylovací služba), Závěrem, Použitá literatura.