Hygiena ve včelařství

Autor: Dalibor Titěra a kol.

Rok vydání: 2014

Vydáno: VÚVč Dol

Počet stran: 30

Rozměry: výška 21cm, šířka 14,6cm, tloušťka 0,2cm

62,00 Kč

Obsah: Úvod, Základní principy dezinfekce, Fyzikální metody dezinfekce, Chemické metody dezinfekce, Druhy chemických látek s dezinfekčním působením, Kontrola účinnosti přípravků, Speciální část, Citlivost původců nemocí, Viry, Bakterie, Houby a mikrosporidie, Další původci nemocí, Preventivní dezinfekce, Deratizace, Úly,rámky, Tepelná dezinfekce, Chemická dezinfekce, Dezinfekce plástů, Vosk, Zásoby, Napajedla, Nářadí, Zařízení medáren a voskáren, Nádoby a sklenice, Voda, Ruce, Prádlo, Dezinfekce vozidel, Literatura a internetové prameny.