Fenomenální včely

Autor: Jürgen Tautz

Rok vydání: 2009

Vydáno: Brázda

Počet stran: 286

Rozměry: výška 23,6cm, šířka 15cm, tloušťka 1,9cm

380,00 Kč

Obsah : Předmluva autora, Předmluva k českému vydání, Prolog:Včelstvo - savec složený z mnoha těl..., Nejmenší domácí zvíře - obrazový průvodce..., Byl vznik včel nevyhnutelný?, Rozmnožená nesmrtelnost, Rozmnožování a sex, Dceřiné kolonie, Životní cyklus superorganizmu, Smrt a nesmrtelnost, Organizování přísunu hmoty a energie, Včela medonosná - model úspěšnosti, Od sežrání k šetrnému opylování, Sladké svádění, Včelí píle, Kolik?Kam?, Co včely vědí o květech, Svět se neskládá jen z květů, Květ je květ, nebo snad ne?, Je prostřeno?, Jak nektar získat?, Kde jsem, kam chci?, Časové znamení, Jak si včely o květech povídají, Včely, následujte signál!, Sex včel a družičky, Snubní lety, Včelí dělnice jako družičky, Zárodečná buňka superorganizmu, Vysoká laťka při výběru matky, Sesterské mléko - exkluzivní potrava včelích larev, Největší orgán včelstva - plásty a jejich funkce, Včelí plást - orgán superorganizmu, Továrna na vosk, Stavby plástů, Funkce plástů, Dutina hnízda, Moudrost získaná generacemi, Horké včely a teplé kukly, Děloha superorganizmu, Sladké polibky horkým včelám, Studený odchov aneb genetika není všechno, Med je hustší než krev aneb jak důležití jsou příbuzní?, Zvláštní genetická příbuznost mezi včelami medonosnými, Spolupráce se vždy vyplácí, Kruh se uzavírá, Včelstvo je superorganizmus, komplexní adaptabilní systém, Rovnováha musí být zachována, Ani moc teplo, ani moc zima, Regulační okruh pro vnášení nektaru a spalování medu, Nemoci jako chybná regulace, Dělba práce, decentralizace řízení a pohotovost, Epilog: Výhledy pro včely i člověka, Použitá literatura, Rejstřík.