Ekologie a zdraví včel

Autor: Květoslav Čermák, Karel Sládek a kol.

Rok vydání: 2021

Vydáno: Nakladatelství Pavel Mervart

Počet stran: 151

Rozměry: výška 20,8cm, šířka 14,2cm, tloušťka 1,3cm

287,00 Kč

Obsah: Úvod, Ekologie chov včel ( Změny klimatu a chov včel z pohledu stanoviště, Je Česká republika převčelená?, Prístupy k hodnoteniu rizika xenobiotík v životnom prostredí včelstiev), Varroatolerance, zdraví a vitalita včel ( Evoluce varroatolerance v malé populaci včel bez zásahů člověka v rezervaci Arnot Forest, Včely v pohodě, Přirozené včelaření jako cesta ke zdraví a vitalitě včelstev), Specifika chovu včel v České republice ( Včelaření v Minioptimalu, Využití novozélandského způsobu vedení včelstev v podmínkách České republiky aneb extenzivní vedení včelstev na jihu Moravy, Kočování pro zajištění kvalitní výživy včel), Apiterapie ( Apiterapie ve spojení s dalšími terapiemi, Využití potencovaného medu při hojení ran), Summary, Literatura, O autorech.