Ekologický chov včel

Autor: Claudia Bentzien

Rok vydání: 2008

Vydáno: Víkend

Pořet stran: 120

Rozměry: výška 21,3cm, šířka 15,7cm, tloušťka 1,3cm

305,00 Kč

Obsah: Ekologické způsoby včelaření ( Význam ekologického včelaření, Různé ekologické spolky - různá hlediska, Člověk, včela příroda - zcela zvláštní vztah, Včely a příroda - oboustranný vliv), Včelí příbytek ( Výběr materiálu, Dřevěný úl, Nátěry, Vnitřní vybavení), Ekologické stanoviště ( Směrnice pro ekologické stanoviště, Ohrožení používáním pesticidů v zemědělství), Ekologická opatření proti varroáze ( Trubčí rámky jako past na roztoče, Boj proti varroáze pomocí organických kyselin, Opatření v podletí, Opatření v časném podzimu, Opatření během zimního klidu), Přirozená (divoká) stavba plástu ( Důsledek a naděje do budoucna), Chov a rozmnožování ( Chov matek, Přirozený chov a rozmnožování, Rojení, Kolébka matky, Tanec vstříc slunci - úchvatné přírodní představení), Koloběh vosku ( Vlastní koloběh vosku v ekologickém chovu včel, Energeticky úsporný model, Čištění vosku, Výroba svíček), Biomed ( Šetrné zacházení s medem, Šetrné ztekucení medu, Skladování medu, Prodej biomedu, Kontrola ekologického chovu včel), Včelařův rok ( Význam střídání ročního období, Zimní klid, Časné předjaří, Plné předjaří, Jaro, Časné léto, Plné léto, Podletí, Časný podzim, Plný podzim, Pozdní podzim, Zimní klid), Rejstřík.