Ekologické včelaření

Autor: David Gerstmeier, Tobias Miltenberger

Rok vydání: 2020

Vydáno: Grada

Počet stran: 176

Rozměry: výška 23,9cm, šířka 16,7cm, tloušťka 1,8cm

376,00 Kč

Obsah: VČELAŘSTVÍ - různé přístupy v praxi (Cesta ke včelaření, Povolání s tradicí, Včelaření ve spolcích, Včelař a jeho vzdělání, Učení činem a výměnou zkušeností, Povolání včelař, Proměna včelaření), VČELSTVO - organismus jako celek a jeho funkce (BYTOST, Včela, typický hmyz, Dělnice, Trubci, Matka, Smysly včely medonosné, Přírodní dějiny včely medonosné, Druhy včel medonosných, Blízcí příbuzní, Genetika, Dědičnost včelstva, Větší než velryba, Včelstvo jako organismus, Analogie k člověku, Sociální spolek versus bytost zvaná včelstvo), VZTAHOVÉ SOUVISLOSTI - soužití lidí a včel ( Vztah člověka a včely, Vliv včely na člověka, Včela jako kulturní tvor, Znovuzrození a smrtelnost, Vztah ke včelám jako základ přirozeného chovu, Začátek a konec, Vztah se jmenuje blízkost, Dávat a brát, Jiný kraj, jiný mra, Blízkost a odstup), ROJ - rojení je víc než zrození ( Velké pozdvižení, "Zemři, by ses narodil", Prvoroj, Poroj, Nouzový roj, Rojový hrozen, Hledání nového příbytku, Chytání roje, Přirozené rozmnožování rojem, Kontrola rojení, Umělé rojení, Usazování roje, Rozdělení vyrojeného včelstva, Konvenční rozmnožování, Péče o mladá včelstva, Množení vitálních včelstev, Roje jako dar, Rojení je množení), MATKA - záruka soudružnosti a obnovy včelstva ( Spojitost mezi matkou a včelstvem, Matka úlu, Královna a princezny, Jak se líhne matka, Nouzové matky, Matky z výměny, Snubní let, Včelaření s rojovými matkami, Umělý chov matek), PLÁSTY - individuální kostra včelstva ( Stavba plástu, Vosk jako křišťál, Tvorba plástu, Šestiboké buňky, Různé typy buněk, Kde včely tančí..., Plást jako zásobník tepelné energie, Stopy ve vosku a na plástu, Vynález mezistěny, Otevřený koloběh vosku, Kosmetika a potraviny, Smysly a vosk, Dar světla a tepla), VČELÍ ROK - včelstvo v průběhu roku ( Pod taktovkou slunce, Jaro u včel, Přechodné období, Co pozoruje včelař, Matka a zásoby, Sledování rojové nálady, Léto u včel, Čas loupeží, Kočování nikoli pro radost, Krmení, Podzim u včel, Spojování včelstev, Zima u včel, Včelař v zimě), VČELÍ DARY - od opylování přes med až po propolis ( Proč jsou včely pro člověka důležité, Včela jako opylovač, Svět bez včel, Med-koncentrovaná síla slunce, Od květu k medu, Život ve včelstvu, Živý med, Rozmanitost medů, Získávání medu, Člověk a med, Med jako potravina, Med jako lék, Med jako masový produkt, Pekelně dobrá potravina, Mateří kašička, pyl, čelí jed a propolis, Mateří kašička, Pyl, Včelí jed, Propolis), MÍSTO PRO VČELY - stanoviště a okolí ( Život v horizontu květů, Středobod včelstva, nabídka hnízd, Přirozená hnízdní dutina, Nerozběrné dílo, Rozběrné dílo, Nástavkové úly, Materiály pro včelí příbytky, Vhodná místa a ceněná stanoviště, Ve vzdušné výši, Mikroklima, Zásobování vodou, Snůškové poměry, Kočování se včelstvy, Právní náležitosti), NESOULAD - víc než jen nemoci ( Co znamená zdraví?, Životní síly včelstva, Industrializace a globalizace, Nesoulad, Otravy, Nedostatečná výživa, Bezmatečnost, Infekce, Varroáza, Nemoc včelího plodu, Ošetření, Med na prvním místě, Absence vztahu), BUDOUCNOST VČELY - zvládnutí krize místo provázení ke smrti ( Bez hmyzu není život, Včely v krizi, Včelař kultivující, Včely nejsou úlový systém, Celostní výzkum o včelách, Náhled na populační rovinu, Šlechtění ekologické včely, Možnosti zlepšení potravní nabídky, Odklon od polních jedů, Budoucnost zemědělství, Shrnutí a výhled do budoucnsti), SERVIS ( O autorech, Rejstřík).