Bedněný úl, košnice a jednoduché úly

Autor : Friedrich Pohl

Rok vydání : 2014

Vydáno: Víkend

Počet stran:  128

Rozměry:  výška 21,4 cm, šířka 15,8 cm, tloušťka 1,2 cm

321,00 Kč

Obsah: Předmluva, Úspěšné včelaření blízké přírodě, Včelařit jinak - včelařit jednoduše, Včely se rojí, Jak je to s medem, Zdraví včel, Bedněný úl, Konstrukce a funkce bedněného úlu, Začátek, Bedněný úl v průběhu roku, Sklizeň a získávání medu, Přípravy na zimu, Tlumení varroázy, Včelaření s košnicemi, Lüneburská košnice, Včelaření s košnicemi v průběhu roku, Sklizeň celoroční snůšky, Péče o zdraví včel, Úl podle Warrého, Kontrukce a funkce úlu podle Warrého, První obsazení úlu Warré, Vývoj včelstva v průběhu roku, Sklizeň medu a jeho získávání, Krmení a zazimování, Péče o zdraví, Top Bar Hive, Konstrukce a funkce keňského Top Bar Hive, První osazení úlu, Kontrola včelstev a řízení vývoje včelstva, Sklizeň medu a jeho získávání, Krmení a zazimování, Zdraví včel, Golzův úl, Konstrukce funkce Golzova úlu, První obsazení úlu, Vývoj včelstva v průběhu roku, Jak je to s medem v pohyblivých plástech, Krmení a zazimování, Zdraví včel, Autoři fotografií, Rejstřík.