PŘIPRAVUJEME

29.10.2022

4. 12. Včelařská mše svatá ( pro návštěvníky nachystáno občerstvení ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích), 10. 12. Fojtské dílny